Zakres usług oraz ceny pakietów oferowanych przez wirtualne biuro
Usługi Oferowane pakiety
Sam adres Adres Adres+ Biuro Biuro+
adres do rejestracji firmy
adres do korespondencji
odbieranie listów zwykłych
odbieranie listów poleconych
rejestrowanie odebranej korespondencji
maksymalna liczba odbieranych listów w miesiącu 30 50 50 100 100
powiadamianie o odebranej korespondencji mail i SMS
maksymalna liczba skanowanych stron w miesiącu (tylko wskazane listy) 50 50 100
przekazywanie odebranej poczty 1x w miesiącu
przekazywanie odebranej poczty 2x w miesiącu
obsługa poczty wychodzącej
dedykowany nr telefonu z przekierowaniem na inny tel.
dedykowany nr faxu
Okresy płatności Cena za miesiąc przy rejestracji 1 spółki
płatność miesięczna 119 159 249 289
płatność za 6 miesięcy z góry 65 95 127 199 231
płatność za 12 miesięcy z góry 49 71 95 149 173
płatność za 24 miesiące z góry 39 59 79 124 144
Okresy płatności Cena za miesiąc przy rejestracji 2 lub więcej spółek
płatność miesięczna 95 127 199 231
płatność za 6 miesięcy z góry 52 76 101 159 184
płatność za 12 miesięcy z góry 39 57 76 119 138
płatność za 24 miesiące z góry 31 47 63 99 115

*ceny netto