Współpraca z Doradcą Podatkowym umożliwia optymalizację obciążeń podatkowych Podatnika, wskazywanie luk prawnych i najkorzystniejszych rozwiązań, reprezentowanie Klienta przed urzędami oraz sądami administracyjnymi.

Nasza pomoc obejmuje np.:
 • - udzielanie porad, sporządzanie opinii w zakresie obowiązków podatkowych,
 • - sporządzanie wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych,
 • - prowadzenie księgowości oraz załatwianie formalności związanych z rozliczeniami przedsiębiorców,
 • - doradztwo podatkowe w zakresie przekształceń przedsiębiorstw,
 • - reprezentowanie klienta w sporach z aparatem skarbowym, sądem,
 • - optymalizację kosztów zatrudnienia (umowy o pracę, cywilnoprawne, kontrakty menadżerskie),
 • - doradztwo związane z zawieraniem transakcji finansowych (podatkowe aspekty umów leasingowych, faktoringu, kredytów),
 • - analizę obciążeń podatkowych i ich optymalizację, planowanie podatkowe, przeglądy podatkowe,
 • - analizę umów gospodarczych w kontekście zobowiązań podatkowych,
 • - sporządzanie dokumentacji dla podmiotów powiązanych w zakresie cen transferowych,
 • - rozliczenia podatkowe związane z postępowaniem w sprawach dotyczących dochodów nieujawnionych,
 • - doradztwo podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz pożyczek,
 • - zwroty VAT związane z budownictwem mieszkaniowym (VZM),
 • - zwroty z krajów UE (VGAT-REF),
 • - doradztwo w zakresie wdrożenia systemów optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie